Kalendarium

Poniedziałek, 2016-08-29

Imieniny: Beaty, Racibora

Kontakt

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

tel: (48) 618-05-92

e-mail: gimnazjumprzytyk@wp.pl

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Plan lekcji obowiązujący od 15 lutego 2016               Gazetka szkolna nr 6 (grudzień 2015)               Telefon zaufania            

                                  

Artykuły

Informacje o stypendiach na rok szkolny 2016/17

2016-06-23

Uczniowie naszego gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 będą  mogli skorzystać:

- z darmowych podręczników do klasy I i klasy II

- z dofinansowania w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów klas III z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek będzie można pobrać i złożyć w sekretariacie gimnazjum. Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany termin pobierania i zdawania wniosku. Informacje będą udzielane w miesiącu  lipcu 2016 r. pod nr telefonu (48) 618 05 92.

Załącznikiem do wniosku będzie: faktura lub rachunek wystawiony imiennie na danego ucznia oraz ksero orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- z dofinansowania w ramach stypendium socjalnego dla uczniów klas I-III, jeżeli dochód na 1-go członka rodziny nie przekracza 514 zł (netto) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Uzupełniony wniosek należy złożyć do 15 września 2016 r. w sekretariacie gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - informacja o odwozach uczniów

2016-06-22
Powiększ zdjęcie

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Przytyku zawiadamia, iż uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 24 czerwca 2016 r. o godz.:

- 800  - Msza św. w kościele w Przytyku,

- 930 - apel w hali sportowej gimnazjum.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

2016-06-17
Powiększ zdjęcie

II edycja projektu w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65 procent stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty).

DZIEŃ DZIECKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

2016-06-01
Powiększ zdjęcie

Dnia 27 maja 2016 roku Szkolny Klub Wolontariatu wraz z opiekunami Urszulą Kaczmarską, Beatą KrawczyK i Magdaleną Tracz pomógł w organizacji Festynu Rodzinnego przygotowanego przez Publiczne Przedszkole w Przytyku. Największą atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy i włosów przez nasze wolontariuszki Uczennice częstowały również ciastem i wodą. Radość dzieci widać na zdjęciach…

Występ gimnazjalistów z okazji Dnia Matki

2016-05-23
Powiększ zdjęcie

23 maja 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Przytyku, miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Matki. Tradycyjnie spotkanie przygotowali członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z jego opiekunami p. Zofią Kaźmierczak, s. Dorotą Szkółką, p. Anetą Podgórską i p. Ewą Bocheńską. Wśród zaproszonych gości, oprócz oczywiście mam uczniów SzKC, byli p. dyr. Ewa Jaskólskaks. Sławomir Fundowicz – proboszcz parafii Przytyk.

Uczniowie recytowali wybrane wiersze i śpiewali piosenki, aby okazać swoim mamom wdzięczność za trud wychowania, szacunek, a przede wszystkim miłość. Liryczny nastrój udzielił się każdemu. Młodzież, korzystając z tak pięknej chwili, zaprezentowała dorobek artystyczny szkoły. Nie obyło się bez występu dziewcząt należących do Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Plejada”, czy śpiewu solistów przy akompaniamencie gitary. Goście wysłuchali również piosenki wykonanej w języku angielskim przez jedną z uczennic.

Wesele Jana Kochanowskiego

2016-05-03
Powiększ zdjęcie

3 maja 2016 roku odbyły się dalsze uroczystości związane ze ślubem i weselem renesansowego poety z Dorotą Podlodowską. W rolę Jana Kochanowskiego wcielił się Dominik Gil z klasy 2d, a jego małżonką została uczennica klasy 3b - Katarzyna Rogulska. Młodej parze towarzyszyły dwie pary drużbów, obok których znalazła się też starościna weselna i ludowy muzykant, a także przedstawiciele młodzieżowego zespołu ludowego Plejada, poczty sztandarowe pobliskich szkół i straży pożarnej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Przytyka.

Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski poezji renesansowej

2016-04-29
Powiększ zdjęcie

Jan Kochanowski, to wspaniały twórca okresu renesansu, nazwany przez potomnych ojcem polskiej poezji. Nie sposób o nim zapomnieć, bo jest on patronem naszego, przytyckiego gimnazjum, które już po raz kolejny jest współorganizatorem uroczystości Kochanowski: Przystanek - Wesele, poświęconych temu słynnemu poecie.

Pierwszym etapem tych obchodów był konkurs recytatorski, który odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku 29 kwietnia bieżącego roku. Na uwagę zasługuje tu fakt, że w tym tegorocznym spotkaniu z poezją renesansową, podniesionym do rangi konkursu międzypowiatowego, wzięli udział przedstawiciele sześciu gimnazjów i czterech szkół podstawowych, a w jury zasiadł dyrektor radomskiego teatru Zbigniew Rybka, doradca MODN w Iłży Urszula Staniewska i kierownik Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” Agnieszka Sierodzka.

Konkursu Historyczno - Regionalnego „Patron Szkoły Naszym Bohaterem"

2016-04-08
Powiększ zdjęcie

8 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu odbył się finał XIV Konkursu Historyczno - Regionalnego MODN  „Patron Szkoły Naszym Bohaterem".

 Gimnazjum reprezentowały dwie najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych: Milena KaczorJulia Grotek z kl. IIIa oraz Magdalena RajkowskaPaulina Kusztal z kl. IIIb.

Śladami bohaterów "Kamieni na szaniec"

2016-04-04
Powiększ zdjęcie

Pierwszego kwietnia 2016 roku uczniowie klas drugich naszego gimnazjum wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Podążali „Śladami bohaterów Kamieni na szaniec". Książka Aleksandra Kamińskiego to chyba jedna z niewielu lektur, którą współczesna młodzież czyta z zainteresowaniem. Dlatego odwiedzenie miejsc związanych z jej bohaterami jest przede wszystkim niepowtarzalną lekcją patriotyzmu. Wycieczka przybliżyła uczestnikom zarówno najważniejsze wydarzenia z życia Zośki, Rudego i Alka, jak również obraz życia w okupowanej Warszawie.

Działalność Szkolnego Koła Caritas w czasie Wielkiego Postu

2016-03-21
Powiększ zdjęcie

15 marca 2016 roku członkowie Szkolnego Koła Caritas sprzedawali zrobione przez siebie palmy wielkanocne rodzicom, którzy licznie przybyli na zebranie informacyjne odbywające się w tym dniu w naszym gimnazjum. Dochód ze sprzedaży palm przeznaczony jest dla Komisji ds. Pomocy Materialnej Uczniom naszego gimnazjum.

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma